Termosnímkování

Snímky se zaznamenávají ve dvou verzích. Ve formě klasického obrázku a termosnímku. Jednotlivé snímky lze prolínat a tak lze přesně určit místo porušení.

 

Příklady použití:

    - kontrola vnějšího pláště budovy

    - kontrolola vaty před zaklopením sádrokartonem

    - najití míst, kde je vata, ve stropě popřípadě v šikmině, odhrnuta a místo více prochladá

    - nalezení umístění nosníků sádrokartonu 

    - kontrola účinosti topení

    - nalezení místa porušení podlahového topení

    - nalezení vedení potrubí ve stěně

 

Cena za službu viz ceník.                         

Podmínky pro měření naleznete zde.